Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

BYZANTINOKΡΑΤΙΑ.₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ЭЄ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

-)(- ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 
κοινωνική, ἐκπαιδευτικὴ 
καὶ γενικὰ δημόσια ἐκδήλωση, 
ποὺ νὰ μὴν «καπελλώνεται»
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.

Δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνα κόμμα
οὔτε ἕνας δημόσιος ἄνδρας
οὔτε ἕνας ταγὸς τῆς Ἐπιστήμης,
τῆς Δικαιοσύνης, τῆς Ἐκπαίδευσης,
ποὺ νὰ καταγγείλῃ
τὸ τραγικὸ αὐτὸ φαινόμενο,
τὸ σταμάτημα τῆς πολιτικοπολιτιστικῆς ἐξέλιξης
τοῦ τόπου αὐτοῦ στὸν 4ο-6ο μ. Χ. αἰῶνα,
ὅταν τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος γενοκτονήθηκε
ὡς πολιτικὴ καὶ πολιτισμικὴ ὀντότητα
καὶ ἐκμηδενίσθηκε ἠθικά,
ἀκριβῶς μόλις ἐκχριστιανίσθηκε
ὕστερα ἀπὸ ἄγριο καὶ αἱματηρὸ ἐξαναγκασμὸ
ἀπὸ τὸ θεοκρατικὸ βυζαντινὸ καθεστώς.

Τὸ σκοτάδι τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ ἐγγυητὴ
τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως
καὶ ἐκτελεστὲςτὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος
καὶ δυστυχῶς σύσσωμη
τὴν πολιτικο- κοινωνικο- εκπαιδευτικὴ
ἡγεσία τῆς χώρας,
ἐξακολουθεῖ νὰ καλύπτῃ τὴν Ἑλλάδα
κάτω ἀπὸ τὸ πέπλο ἑνὸς κράματος
βυζαντινοῦ μεσαιωνισμοῦ,
βυζαντινῆς ἀπολιτισιᾶς,
βυζαντινῆς δεισιδαιμονίας
καὶ βυζαντινῆς διαφθορᾶς.

Αὐτὴ ἡ κατάσταση μεσαιωνισμοῦ,
καισαροπαπισμοῦ
καὶ θρησκοληψίας δὲν ὑπάρχει προφανῶς
σὲ κανένα
ἄλλο κράτος τῆς Εὐρώπης.

Ἀπολογητὲς τοῦ σκότους
ἀπέδιδαν καὶ ἀποδίδουν
τὴν κατάσταση τῆς Ρωμιοσύνης
στοὺς τέσσερες
αἰῶνες τῆς Τουρκοκρατίας.

Ἡ Τουρκοκρατία ὅμως ἔχει τελειώσει
πρὶν ἀπὸ δύο αἰῶνες.

Ἡ Βυζαντινοκρατία ἀντίθετα
δὲν τελείωσε ποτέ,
εἶναι πανίσχυρη καὶ πανταχοῦ παροῦσα
καὶ σήμερα.

Καὶ τὰ δεινὰ τῶν Ἑλλήνων στὸ Βυζάντιο,
δεινὰ ποὺ τοὺς προκαλοῦσε ἡ Ὀρθοδοξία
ὡς πολιτικοθρησκευτικὴ τυραννία, εἶναι
καὶ σημερινά μας δεινά,
ποὺ μᾶς προκαλεῖ ἡ ἴδια τυραννία,
ποὺ ἐπιβιώνει ἀλώβητη καὶ στὶς μέρες μας.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ЭЄ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

1 σχόλιο:

  1. ΣΑΣ ΣΥΓΧΑΙΡΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΑΛΛ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥΣ ΕΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ

    ΑπάντησηΔιαγραφή